Curan ja Mullan vuosi 2015

Multa ei ole vain pellosta saappaisiin tarttuvaa ruskeaa mönjää. ”Multa on koko inhimillisen kulttuurievoluution lähtökohta ja tulevaisuuden kestävien yhteiskuntien sidosaine”, PienenKylän kummi ja sosiaalisen toiminnan mentori Tiina Kuisma kirjoittaa kolumnissaan.

On suuri ilo ja kunnia voida olla mukana PienenKylän toiminnassa. Olen pakahtua kiitollisuudesta senkin vuoksi, ettei tilan pelloilla viljellä kasveja, vaan maata. Ja että sitä viljellään biodynaamisesti ottaen huomioon koko elonkehä. Terve, elävä maa on ravitsevan sadon perusedellytys, mutta sillä on myös itseisarvonsa.

Curan ja Mullan vuosi 2015Multa on herkkä yhdistelmä elollista ja elotonta, vettä, happea ja muita kaasuja. Se on maapallon pintaa peittävä luonnonvara, jonka kehittyminen alkoi maapallon syntyhetkestä. Ihmeellistä, että kivet, kasvit ja eläimet yhdessä muodostivat yhdelle Linnunradan planeetoista erityisen otolliset, muhevat maat, veden kierron ja suotuisan ilmanalan lopulta myös ihmisen tulla!

Ainutkertaisen Maasta tekee sen mahdollisuus kantaa elämää. Yksi neliömetri hyvää, luonnonvaraista maata voi olla yli tuhannen eri eliölajin koti ja kourallisessa hyvää multaa on enemmän mikrobeja kuin Maapallolla on koskaan elänyt ihmisiä sen tähänastisen historiansa aikana. Multa muovaa maisemia ja on perustana luonnon terveelle monimuotoisuudelle. Se tuottaa ruokaa, rehuja, kuituja, polttoaineita, rakennusaineita ja lääkkeitä. Multa on koko inhimillisen kulttuurievoluution lähtökohta ja tulevaisuuden kestävien yhteiskuntien sidosaine.

Ikiaikaisissa luomiskertomuksissa ihmisen alkuperä on epäilemättä maassa. Latinalaisen kulttuuripiirin ihmistä tarkoittava sana homo tulee kantasanasta humus, elollinen maa. Antiikin mytologiassa huolen jumalatar, Cura, muovaili ensimmäisen ihmishahmon joenrannan humuksesta. Jumalille syntyi riita, kuka omistaisi tämän ihmeellisen luomuksen. Saturnus päätti, että olennon kuoltua hänen henkensä palatkoon Jupiterille ja ruumiinsa Tellukselle.

Koska ihmisen kuitenkin oli muovaillut Cura, “huoli”, Saturnus päätti, että Curallekin kuuluu osuus vallasta tuohon olentoon. Saturnuksen päätöksen vuoksi ihmisen oli koko elämänsä ajan kannettava huolta muusta elollisesta ympärillään. Huolehtimisen etymologian polku on selkeä curasta kahteen englannin kielessä keskeiseen hoiva- ja hoitoalan avainsanaan. Ne ovat care, ”hoiva”, ja cure, ”parantaminen”.

Aikaisemmin maan elävyys oli ihmisille itsestään selvää. Nykyinen ymmärrys on alkanut syntyä huolesta, jota maan köyhtyminen ja mullan katoaminen aiheuttavat. Tämänhetkisten arvioiden mukaan humuksen eroosio etenee vauhdilla, jossa multaa riittäisi noin 60 vuodeksi eteenpäin. Noin 40 prosenttia maatalousmaasta on köyhtynyt tai vakavasti taantunut viljelykelvottomaksi, joka tarkoittaa sitä, että 70 prosenttia Maan hedelmällisestä pintamullasta on kokonaan kadonnut.

Metsähakkuiden, tehoviljelyn, keinolannoitteiden, maaperän myrkyttymisen ja ilmaston muutoksen vuoksi multa jalkojemmeCuran ja Mullan vuosi 2015 alla on laajoilta alueilta kirjaimellisesti kivettymässä. Olemme siirtymässä geologisesta aikakaudesta, joka alkoi noin 10 000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, uuteen aikakauteen, antroposeeniin, jossa ihmiskunnasta on tullut hallitseva globaali geologinen voima.

Vähitellen on ymmärretty, että multa on ehtyvä luonnonvara, joka tällä hetkellä on katoamassa Maan pinnalta paljon nopeammin kuin sitä muodostuu. Tämän vuoksi multa on kansainvälisesti luokiteltu uusiutumattomaksi luonnonvaraksi ja YK on julistanut kuluvan vuoden 2015 Mullan vuodeksi. Lue lisää: FAO/SOILS.

Samaan aikaan eri puolilla maailmaa on muodostunut nuorten viljelijöiden ympärille ihmisryhmiä, jotka tukevat ja auttavat heidän pyrkimyksiään lunastaa viljelymaata takaisin luomu- ja biodynaamiseen tuotantoon. Näin toimimalla voimme yhdessä paitsi huolehtia Maan elävyyden säilymisestä tuleville sukupolville, myös saada terveellistä ravintoa ruokapöytäämme. Eläköön, Nuuksion kupeessa oleva PienenKylän multa ja sitä viljelevät nuoret viljelijät!

Tiina Kuisma