Tehtävänä maa ja me

“Koska luonnonmukainen maanhoito on maailman tärkein asia. Terve maa kantaa puhdasta ruokaa ja se jakaa terveyttä kaikille.”

PieniKylä

PieniKylä Oy:n toimiala on puhdas maanviljely biodynaamisten, ikiaikaisten, menetelmien mukaan, mutta nykymodernisti. Yrityksen toiminta perustuu ihmisten, eläinten ja luonnon keskinäiselle vuorovaikutukselle. Ystävällisyys ja tiimityöskentely ovat tärkeitä perusarvoja.

PieniKylä Oy haluaa olla yhteiskunnallinen yritys. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, terve talous ja kulttuurinen esteettömyys ovat avainasioita toiminnassa jo nyt. Myös kestävän kehityksen lähtökohdat huomioidaan.

PieniKylä Oy:n oheen suunnitellaan perustettavaksi yleishyödyllistä yhdistystä, vapaaehtois-, koulutus-, ja kulttuuritoimintaa varten. Yhdistystoiminta avaa mahdollisuuden yhdistysjäsenten osallisuudelle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle alueella.

PieniKylä Oy haluaa olla edistämässä sosiaalista yhteenkuuluvuutta myös muuten. Tilalla halutaan tulevaisuudessa antaa mahdollisuus merkitykselliseen työhön ja vapaaehtoistoimintaan ikäihmiselle, syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, koululaisille ja erityistarpeita omaaville.

Mission earth and us

“Because cultivating the organic way and taking care of land are the most important things in the World. Healthy land provides us clean food and hence health to all.”

LittleVillage Ltd’s field of operation is clean agriculture performed the ancient way but with modern means. The Company’s top principle is the smooth and uncomplicated interaction with humans, animals and nature. Important values are kindness and team work.

LittleVillage is a so called Social Enterprise. Social rights, healthy economy, cultural freedom and sustainable development are highly valued.

In the Future LittleVillage wants to help people in need of integration and socialization. LittleVillage will start a common-good Society for voluntary workers and educational and cultural activities. The Company aims to promote social cohesion by giving children, the elderly, socially excluded young and people with special needs the possibility to improve their self-esteem through valuable work or voluntary work.

PieniKylä