Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Tietosuoja-asetus (2016/679)
Laadittu 25.5.2018

PieniKylä Oy

REKISTERIN NIMI

PieniKylä Oy:n henkilötietokanta

REKISTERIN PITÄJÄ
PieniKylä Oy
Takkulantie 16
02980 ESPOO
040 671 7670

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Laura Heimsch

040 671 7670
info@pienikyla.com
Y-tunnus 2663750-1

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely elintarvikkeiden, kosmetiikkatuotteiden ja käsityötuotteiden myynnissä, sekä Katsuvan akupunktio- ja shiatsuhoitoihin liittyvään tarkoitukseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

-Perustietoa kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

– Laskutukseen ja perintään liittyvät osoitetiedot

– Katsuvan hoitotapahtumatiedot ja rekisteröidyn itse antamat tiedot kuten sairaushistoria, terveydentila nyt ja aiemmin

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttää vain PieniKylä Oy:n toiminnanharjoittaja. Tiedot kerätään manuaalisena aineistona, joita säilytetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla yrityksen tietokannassa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 § :N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (Laura Heimsch).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä kertomasta tietojaan.