Hiiliviljely

Hiiliviljely

Ilmastonmuutos on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä. Teollisuus ei ole tehnyt sen estämiseksi juuri mitään ennen muutamaa viime vuotta. Silmät on ollut helpompi ummistaa.

Myös maatalous nähdään helposti ilmastonmuutoksen edistäjänä. Näin asia voi ollakin, jos maata ei viljellä oikealla tavalla. Toisaalta oikeanlaisilla toimenpiteillä viljelymaan voi kääntää myös hiilinieluksi. Näitä menetelmiä ovat kasvien monimuotoisuus viljelyaloilla ja ympärivuotinen kasvipeitteisyys, jotta yhteyttäminen on mahdollisimman jatkuvaa. Lisäksi ydintekijöitä ovat hyvin kevyt kausittainen maanmuokkaus vallalla olevan täyskynnön sijaan, sekä täysin kemikaaliton viljely.

Ilmastonmuutos on tuntunut maanviljelyn arjessa jo pitkään. Mekin olemme tunteneet sen nahoissamme. Olemme vuodesta toiseen taivastelleet maata koettelevia rankkoja sateita, superkuivia sääjaksoja, ylisuuria ötökkäinvaasioita, kovia tuulia ja erityisesti äärimmäisen kovaa ja alati lisääntyvää uv-käryä. Lopulta ymmärsimme, että viljelijöiden on myös itse puututtava ilmastoasiaan ja pidettävä meteliä ilmastonmuutosta estävistä asioista.

PieniKylä on ollut mukana Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Carbon Action -hiilipilottihankkeessa vuodesta 2017. Hanke edistää viljelytapojen käyttöä, joilla vauhditetaan hiilidioksidin varastoitumista ilmakehästä peltomaahan. Lisäksi tämä varastoituminen halutaan todentaa hankkeen puitteissa myös tieteellisesti.

Carbon Action nimesi PienenKylän Hiilitilaksi vuonna 2019. Olemme tästä hyvin ylpeitä. Status kertoo yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme meidän viljelevän biodynaamisen luomuviljelytavan lisäksi muutenkin niin, että ekosysteemit elpyvät ja lähiruokatuotanto on turvattu.

Lue lisää: Carbon Action
Lue lisää: BSAG