Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Tietosuoja-asetus (2016/679)
Laadittu 25.5.2018

PieniKylä Oy

REKISTERIN NIMI
PieniKylä Oy:n henkilötietokanta

REKISTERIN PITÄJÄ
PieniKylä Oy
Takkulantie 16
02980 ESPOO
040 671 7670

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Laura Heimsch
040 671 7670
info@pienikyla.com
Y-tunnus 2663750-1

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely elintarvikkeiden, kosmetiikkatuotteiden, kotitaloustuotteetiden, pesuaineiden, käsityötuotteiden myynnissä liittyvään tarkoitukseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
-Perustietoa kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– Laskutukseen ja perintään liittyvät osoitetiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä käyttää vain PieniKylä Oy:n toiminnanharjoittaja. Tiedot kerätään manuaalisena aineistona, joita säilytetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla yrityksen tietokannassa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 § :N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (Laura Heimsch).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä kertomasta tietojaan.